FAALİYET ALANI

/FAALİYET ALANI
FAALİYET ALANI2019-12-23T09:19:47+03:00
 • Genel müteahhitlik hizmetleri; tasarım, imalat, inşaat, montaj, izolasyon, kaplama, refrakter, borulama, elektrik, otomasyon
 • Çimento, toprak, kağıt, enerji üretimi ve benzeri endüstri alanlarında komple fabrika kurulması
 • Mevcut fabrikaların revizyon, modernizasyon ve kapasite artırımı
 • Her türlü tozsuzlaştırma tesisleri ve mevcut elektrofiltrelerin ve torbalı filtrelerin elektriksel ve mekanik modernizasyonu ve kapasite arttırımı
 • Proses ekipmanlarının tasarım, imalat ve montajı
  • Bilyalı değirmenler ve separatörler
  • Döner fırınlar ve döner fırın giriş ve çıkış sızdırmazlıkları
  • Kurutucular
  • Sıcak gaz jeneratörleri
  • Tozsuzlaştırma tesis ve ekipmanları (jet-pulse filtreler, elektrofiltreler, siklonlar, multisiklonlar)
  • Gaz soğutma kuleleri, hava soğutucuları
  • Açık ve kapalı stokholler, bunkerler, silolar
  • Dökme çimento tozsuz dolum tesisleri
  • Mekanik ve pnömatik nakil ve aktarma ekipmanları
 • Çelik yapı ve binaların tasarım, imalat ve montajı
 • Proses kontrol ve otomasyon sistemleri
 • Bakım ve onarım işleri
 • Endüstriyel Ürünlerin Temsilciliği
  CASTLET LTD.: Elektrofiltre (ESP)’ler için trafo ve kontrol üniteleri

HİZMET KAPSAMI

 • Danışmanlık
 • Fizibilite etüdleri
 • Proje yönetimi ve teknik koordinasyon
 • Proses tasarımı ve temel mühendislik
 • Detay mühendislik (inşaat, mekanik, elektrik)
 • İmalat ve temin.
 • İnşaat işleri
 • Mekanik, borulama ve elektrik montaj ve montaj süpervizörlüğü
 • Refrakter ve izolasyon işleri
 • İşletmeye alma