Gizlilik Politikası

/Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası2019-12-04T10:11:51+03:00

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilen Korunması Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz aşağıda belirlendiği şekilde işlenecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde 3.kişilerle paylaşılabilecektir. Aşağıda KVKK kapsamında temel kavramlar ve devamında da Şirketimizin hangi çerçevede veri işlediği hakkında bilgi verilmektedir.

KVKK Kapsamında Temel Kavramlar :

 Kişisel Veri :

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Verinin işlenmesi :

Kişisel verilerin, herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olarak veya otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu :

Kişisel verilen işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi :

Kişisel verileriniz, sunduğumuz teklifler ve imzalanan sözleşmeler/alınan şiparişler kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve alt taşaronlarımız tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi  amaçlarıyla KVKK’nin 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kullanılmaktadır.

Veri Saklama ve Veri Güvenliği : Kişisel verileriniz, mevzuattaki süreler ile uyumlu şekilde ve veri işleme amacı ile saklanacaktır. Saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli önlemler Şirketimiz tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması : Yukarıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz, ilgili çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman KVKK’nin II.maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak;

  • Kendinize ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilen işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizdeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan ücüncü kişiye iletilmesini isteme
  • İşlenen veriler neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme
  • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararı yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici bilgi, adres ve iletişim bilginizi, talebinizin KVKK’nın II.maddesinde belirtilen hangi hakkın kullanımına ilişkin olduğunu ve açıklamanızı belirterek, talebinizi ÇİMTEK Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş. Gençlik Cad. Işıklar Binası No : 9 06570 Tandoğan/ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla veya cimtek@isiklar.com.tr adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Giriş sayfamızı ziyaret ettiğinizde, çerezleri kabul edip etmediğinizi anlamak için geçici bir çerez kullanılmaktadır.

Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan bilgi parçacıklarını içeren dosyalardır. Sitemizi ziyaret ettiğinizde, site çerezler aracılığıyla sizi tanır.

Çerezlerin kullanılma amacı web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak ve geliştirmek amacıyla da kullanılabilir.

Çerezler; Sitenin amaçlarına göre gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Siteyi analiz etmek ve performansını arttırmak, Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak  için kullanılabilir.

Sitemizde zorunlu çerezler ve Performans ve Analiz cerezleri kullanılmaktadır.

Kalıcı çerezler kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın  yardım ekranına başvurun.

Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

Sitemizden yönderilebileceğiniz diğer sitelerdeki Gizlilik Politikası ve Çerez kullanımı için lütfen yönlendirildiğiniz sitelerin ilgili açıklamalarını okuyunuz. Yönlendirildiğiniz bu sitelerle ilgili Firmamızın herhangi bir kanuni sorumluluğunun olmadığını bildiririz.